Startsida

Slipning av Betong

Polerad Betong

Behandling av Betonggolv och Putsfasader

Kalkprodukter och Tadelakt

Slipning av Trägolv


Pro Kit International HB
Box 326, S-442 10 Kungälv,
Sweden

Besöksadress:
Sagagatan 5
442 35 Kungälv

Phone: 0303 132 95
Mobil:  0708 919 785

Org. Nummer:
916849-0374

Bankförbindelse:
Nordea Bank

info@prokitinternational.se