Pro Kit International – Rätt behandling av Mineraliska Ytor kräver Rätt Utrustning, Rätta Verktyg, Rätta Material och Rätt Kunskap.    
         
       
         
 

Pro Kit International är ett mindre familjeföretag som specialiserat sig på betonggolv och putsfasader i samarbete med ledande tillverkare i världen av verktyg, maskiner och material.  Material som vi själva tillverkar i Sverige varför leveranser kan ske direkt till slutkunder utan mellanhänder.

Samtliga produkter är vattenburna och därmed ej brandfarliga.  Ej heller farliga för hälsa eller miljö.  Vi är inregistrerade (verksamhetsanmält) i Företagsregistret hos Kemikalieinspektionen, 172 13 Sundbyberg, och följer gällande bestämmelser i Sverige och EU.  (Säkerhetsdatablad – SDB - översänds på begäran.)

För tekniska uppgifter se Tekniska Faktablad (TFB) för resp. produkt.  Dessutom finns separata detaljerade anvisningar om appliceringen.


 
 

English startsite

Svensk startsida