Polerad Betong – Pro Shine


     

Den amerikanska termen Polished Concrete har ingenting att göra med polish. Termen Polerad Betong är ursprungligen från 1920-talet i USA när bivax användes för att få en glans på ett betonggolv. Som senare efterföljdes av behandling med linolja, etc. I dag innebär termen Polerad Betong (också benämnd Super Floor System) ett betonggolv som har slipats, konsoliderats, polerats och ev. finpolerats. Och för att få olika kulörer, används lasyrer. Eller för väldigt ojämna golv s.k. Resurfaces i kulörer.

Polerad Betong kan utföras på såväl gamla, som nya betonggolv. Med ett resultat som innebär en extremt slitstark och tålig yta då den har hög beständighet mot nötning. Liksom otroligt lätt att rengöra, samt dess icke-allergiska egenskaper. Vilket även sjukhus, hotell, restauranger, kontor, bilutställningar, hem etc. har börjat uppmärksamma.
 
 
 

Fördelar

Miljöegenskaper:

Betong är en naturlig produkt.  Det finns inga eldfarliga lösningsmedel.  Inga kemikalier som kan orsaka ”Sjuka Hus”.  Inga produkter som kan orsaka allergier.

Betong andas fritt varför vatten kan avdunsta då det inte finns någon färgfilm som flagnar, spricker eller separerat.  Färgfilmer som kan orsaka mögelbildning.

I begreppet Polerad Betong ingår konsolidering med t.ex. Pro Reactive Sealer, vilket innebär att kalken permanent konsolideras i ytskiktet, som därmed blir underhållsfritt i 20-30 år.  Liksom får enormt förbättrade egenskaper (resistens) mot flertalet olika kemikalier.

Ekonomiska Egenskaper:

Polerad Betong är extremt konkurrenskraftig i total kostnad då inget underhåll krävs, förutom normal rengöring.  Ur kostnadssynpunkt finns det ingen produkt som kan mäta sig med Polerad Betong.  Extremt lätt att rengöra.

Estetiska Egenskaper:

Genom olika behandlingar kan olika effekter uppnås.  För t.ex. butiker, hotell, kontor, restauranger o. likn. kan naturligt färgade aggregat (även färgat glas) användas för att skapa unika mönster och design, inkl. logos.

Avslutningsvis, maskinglättad betong kan i vissa fall förväxlas med Polerad Betong.  Men är två helt olika metoder.  Polerad Betong innebär att ytan har slipats i flera steg (<100 grit) för att exponera ingående aggregat.  Därefter polerats (200-500 grit) och sedan finpolerats (800-1800 grit) för att få en viss glans.  En hög glans som framträder efter högpolering (1800-3500 grit) beroende på typ av ingående aggregat.  Därmed normalt 7-8 olika steg.