Slipning av Trägolv

Många trägolv har täckts med färg, mattor, plattor, etc.  Med rätt val av verktyg är det inte komplicerat att återställa dessa golv till deras ursprungliga skönhet.  Trägolv är känsliga mot vatten varför de måste ytbehandlas och underhållas rätt.

Detaljerade instruktioner finns varför här endast lämnas en kort översikt.

Grit

Uppgift

 

 

  16

Borttagning av limrester och färgskikt.  Bortslipning av djupa repor eller mycket ojämna (skeva) gran- och furugolv.

 

 

  30

Normalt första slipsteget för gran-, furu och parkettgolv.  Borttagning av lack eller shellack.  Avlägsnar slipmärken från kornstorlek 16.

 

 

  60

Första slipsteget för lamellgolv.  Andra slipsteget för gran, furu- och parkettgolv som slipats med kornstorlek 30.

 

 

100

Avslutande slipsteget om golvet skall oljas så att oljan bättre skall tränga ned i träets porer.

 

 

120

Avslutande slipsteg för gran-, furu- parkett- och lamellgolv innan lackning eller lutning.

 

Egen produkt inom denna nisch är vår Pro Urethane Acrylic Sealer WB som är en transparant lack med hög slitstyrka för bl.a. trägolv.