Slipning av Betong - Pro Grind

Att slipa bort den s.k. cementhuden på nylagda betonggolv kan snabbt och enkelt ske med dagens lätta slipmaskiner, och lämpliga verktyg. Och att slipa betonggolv med moderna diamantverktyg är en högeffektiv, liksom miljövänlig metod för att t.ex.:

Slipa bort ojämnheter innan annan golvbeläggning som t.ex. heltäckande mattor, linoleum, etc.  Tidigare har använts spackel för detta ändamål, men där slipning med moderna verktyg är helt överlägsen.

Slipa bort s.k. flytspackel.  Flytspackel kan vara en orsak till Sjuka-Hus syndromet (SHS – Sick House Syndrome) då tillväxten av bakterier som lever på innehållet i flytspacklet explosionsartat kan föröka sig.  Med allergier som följd.

Slipa bort gamla limrester från t.ex. heltäckande mattor, kakel, etc.  Även lim baserade på asfalt där ofta papp (0.5 mm) är med som underlag.  Rester som är tidskrävande och arbetsintensiva att få bort med konventionella metoder.  Där speciella verktyg enkelt kan avverka dylika beläggningar med en kapacitet av ca en m2 per minut.

Slipa bort tidigare färger.  Där färger baserade på epoxi och PU (uretan) kan vara väldigt svåra att få bort eftersom maskiner med konventionella verktyg bara ”glider” på ytan.

Slipning är en aggressiv metod (grit <100) för att avverka större mängder.  Slipning är nödvändig när ojämnheterna överstiger 3 mm.  Använd först metallbundna segment som grit 30 eller 60 för att ge plana ytor i stället för spackling. Skulle ännu jämnare ytor önskas fortsätt i så fall med grit 100.  Är golvet av typ fabriks- eller lagerlokal behövs ingen annan golvbeläggning.  Fortsätt i stället att polera med grit 200 och 500, plus konsolidering med Pro Reactive Sealers som ger ett mycket lättstädat underhållsfritt golv som även tål alla normala kemikalier.

Skall infärgning ske med Pro Reactive Stain räcker det med nivå 120-150 grits.  Alltså normalt tre steg som kan jämföras med Polerad Betong där det krävs 7-8 steg.

För borttagning av gamla färg- eller limskikt gäller generellt följande:

 

Tjocklek >2 mm >0.5-2 mm >0.2-0.5 mm >0.2-0.3 mm >0.1-0.3 mm <0.1 mm
Grit 3 6 12/16 30 40 60

Väsentligt är att använda rätt sliptryck för att dels effektivt klara aktuellt arbete, och dels undvika onödig belastning av segmenten.

Vid slipning blir slipstoftet ca 1.5 kg per mm avverkad tjocklek och m2.  Ett slipstoft som måste uppsamlas och deponeras med korrekt EWC-kod enligt gällande bestämmelser (SFS 2001:1063 och NFS 2004:10).

Så skall 3 mm slipas bort är det frågan om ca 5 kg per m2.  Vid en slipning av 35 m2 per h genereras då ca 175 kg slipstoft som skall uppsamlas.  Lämplig stoftsugare krävs i kombination med en Föravskiljare, vilken normalt klarar 80-95%.  Därmed stannar 140-160 kg i själva Föravskiljaren utan att belasta stoftsugarens filter.